Заповед от Москва 1968

50 години от най-мащабната операция на български войски след Втората световна война, при това не на учение, а инструктирани за бойни действия. Призори на 21 август 1968 войските на страните от Варшавския договор (без Румъния) навлизат в Чехословакия.

Това е краят на Пражката пролет и на опитите на тогавашния водач на Чехословакия Александър Дубчек за реформи и "социализъм с човешко лице".

Бяхте ли с набори 1948-1949 в Чехословакия през лятото на 1968? Знаете ли нещо от вашите родители за тези събития?