Пропаганда

MyCentury срещу дезинформацията/пропагандата

В MyCentury събираме истории, които да ни помогнат да разберем по-добре миналото. Но при всички тези автентични разкази на очевидци, голяма част от онова, което намираме в архивите, е в най-добрия случай подвеждащо, а в най-лошия - явна манипулация или лъжа.

Чували сте днес за "фалшиви новини", а това пък е "фалшивата история" от миналото.

Днешната усъвършенствана дезинформация, разпространявана по много канали и в много посоки, е подобна на поддържаната от държавата пропаганда в миналото.

И макар да изглежда, че архивните кадри, които сме събрали, определено принадлежат на миналия век, те продължават да манипулират и настоящето. Историите, които си разказваме помежду си за миналото, могат да оформят нашата идентичност, страните, в които живеем, мнението ни за другите.

В тази част на сайта ни сме събрали филми, които сме направили самите ние, но и някои, подготвени от други. Така искаме да Ви насърчим да продължите да поставяте под съмнение това, което виждате, чувате и четете, не само за да сте нащрек към дезинформацията на настоящето, но и към манипулирането на историята, на фактите.

                                                                                                                                                                                                                                 
Проектът Срещу дезинформацията: Електронни поуки от историята на България се изпълнява с финансова подкрепа в размер на €23,220,  предоставена от Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на проекта се носи от Сдружение МyCentury и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни Граждани България. Проектът Срещу дезинформацията: Електронни поуки от историята на България е в отговор на променената среда и възникналите предизвикателства вследствие на войната в Украйна.

Пропаганда [(лат. propaganda]

(съществително) : вид послание, информация, която има за цел да заблуждава или убеждава