Здравни медиатори

Roma_health_1  

Какво може да се направи, когато една цяла общност има ограничен достъп до здравни грижи? През 1990-те години разпространението на туберкулоза сред ромите в България е сто пъти над средното ниво в Западна Европа. Даже банални, иначе лечими, заболявания в ромската общност протичат усложнено и с фатален изход.

Решението е да бъдат обучени здравни медиатори - представители на ромските общности, които да служат като мост между жителите на квартала и лекарите, здравната система на страната. 20 години по-късно, какви са успехите на здравните медиатори? Туберкулозата е все още тежък проблем, а детската смъртност сред ромското население е все още три пъти по-висока от останалата част на България.

Филмът е направен с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

www.activecitizensfund.bg