Жени в Лагерите

Оцелели от комунистическия лагер за принудителен труд в град Ловеч

Oт 1944 до 1953 около 12 хиляди мъже и жени преминаха през тези лагери в България и още 5 хиляди от 1956 до 1962.

Само в Дунавския лагер край Белене се счита, че през 1952 са били държани 7 хиляди души. Друг източник оценява, че за този период в България е имало общо 187 хиляди политически затворници.

Друг източник оценява, че за този период в България е имало общо 187 хиляди политически затворници, 'Черната книга на комунизма: Престъпления, Терор, Репресии ', Париж 1997

Досега никой не е осъден в България за комунистическите лагери за принудителен труд

Епизод от документалния филм Лагерите.
Със съдействието на режисьора, Атанас Киряков, 1991.