Тодор Живков и творческите съюзи 1966

Звукът започва от 2'11"

Тодор Живков редовно се срещаше с писатели, художници и артисти, обединени в техните «творчески съюзи» - тук нa среща в Боровец през март 1966 с новоизбрания начело на Комитета по култура и изкуство Павел Матев. Малцина бяха онези, които не се ласкаеха от тези срещи. Посланието на Георги Джагаров, току-що поел Съюза на писателите, е ясно: 'Писателите са призвани да утвърждават идеите на комунизма, величието и красотата на неговите строители…Ние сме носители на нова душевност.' През 1968 няма да има 'софийска пролет'.