ХИВ и СПИН в България

 

В разгара на Студената война, изолирана тогава България е изправена пред опасност отвън - първите случаи на ХИВ/СПИН. Управляващата еднолично страната партия се опитва, но не успява да спре новото заболяване, което вече е стъписало и озадачило най-добрите учени по света.

В този филм български лекари, които са на първа линия по онова време, си спомнят днес за тогавашните си усилия. Ще чуем и някои от първите жертви на ХИВ в България.

Филмът е направен с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

www.activecitizensfund.bg