Лом 1943

България беше нацистки съюзник през Втората световна война. Но малко хора извън страната знаят, че преди 81 години, България не изпрати в лагерите на смъртта 50 хиляди евреи от своите предвоенни територии. Това стана благодарение на усилията на отделни политици и общественици, православни духовници, на актове на милосърдие от непознати. Това е забележителна годишнина за отбелязване и размисъл.

Въпреки това, евреите в България са били подложени на антисемитско законодателство, унижения, имуществото им е било конфискувано. Мъжете са изпращани в трудови лагери из страната.

От териториите, които България окупира през 1941 година от Югославия и Гърция обаче, евреите са изпратени в нацистки лагери на смъртта под българска охрана, а операцията е проведена от представители на българските власти. 

За няколко дни през март 1943, град Лом е сцена на драматични събития с трагични последици. Намерихме жена в града, която си спомня това.