София Машина на Времето

Димитър Тучков е любител на старината, колекционер, реставратор.

София 2009-10. Бул. "Раковски" и улица "Иван Вазов".