Вирус в дамска чанта

Професор Радка Аргирова е живата история на борбата с ХИВ и СПИН в България. Един от първите вирусолози на страната, след завършването на висшето си образование в София, защитава докторат (Ph.D.) в Москва, а след това е стипендиант на Фондация "Хумболт" в университета на Фрайбург по време на "Студената война". Амбицирана от бездействието на тогавашните власти в България и непризнаването на опасността от ХИВ и СПИН, доктор Аргирова решава да поеме нещата в свои ръце.

През 1985, на връщане със самолет от научна конференция в Западна Германия, тя донася в София "жив вирус" в дамската си чанта. Така доктор Аргирова предизвиква системата, но все пак успява да започне тестване за ХИВ в България. За първи път се добива представа за размера на проблема в страната.