Най-добрият приятел на България

В този пропаганден кинопреглед от 1950 Сталин е представен като 'най-големия приятел на българския народ'.