Московска пропаганда 1950

Този ранен комунистически кинопреглед съобщава за откриването на Централния Агитпункт на София, "организиран по съветски образец". Виждаме пропагандист, наричан "културно-просветник", да изучава пред камерата положението на трудещите се в капиталистическите страни.