Serbian Gunner

Two rather grotesque songs by Serbian folk legend Predrag Živković-Tozovac.

No offence meant to anyone, but not quite sure why such a song was recorded in the relatively peaceful and prosperous 1970s, when domestically the main slogan was Brotherhood and Unity - and the Federal Republic of Germany was a major trade partner and a host country for many Serb workers.

"Jeremija pali topa, zatresla je sve Evropa."
Ne bi voleo nikog da navredim sa tim pesmama, ali ovo je jako zanimljivo: pesme koji peva svima omiljeni Tozovac su snimljeni u relatvino mirna doba 1970ih. Vreme u koje su se puno Srba, kao i ostali Jugosloveni, slobodno šetali po Evropi, radili i u Nemačkoj.

(Jeremija, 1972)
Pesma ide ovako:
Ja sam ja, Jeremija, prezivam se Krstić.
Selo mi je toponica, drvena mi dvokolica,
Sluzio sam stalni kadar, artiljerija.

Ja sam ja, Jeremija, prezivam se Krstić.
Imam sito i karlicu,imam ženu vračaricu,
Služio sam stalni kadar, artiljerija.

Ja sam ja, Jeremija, prezivam se Krstić.
Imam njivu i livadu vodenicu vasanicu,
Služio sam stalni kadar, artiljerija.

Ja sam ja, Jeremija, prezivam se Krstić.
Više kuća prijalica, preko plota udovica,
Služio sam stalni kadar, artiljerija.

A druga je pesma otprilike: "Stani, stani Švabo kleti, da vidiš kako Srbin sveti"...

Jeremija pali topa
zatresla se sva Jevropa
dos'o Švaba do Zemuna
od Zemuna puna buna

Dos'o Švaba i do Ralje
a od Ralje ne mož' dalje
doš'o Svaba i do Cera
stade Gedža da ga cera

Kad se Srbin naljutio
počoreka pojurio
stani, stani Švabo kleti
da vidiš kako Srbin sveti

Jeremija pali topa
zatresla se sva Jevropa.

Single LP, vinyl, RTB, Januar 1972.

David

Sunday 23 June 2013 20:46
This lyrics were not created 1970s. This is old serb song from World War one