Комунистическа номенклатура

Nomenklatura

Тодор Живков, неоспорваният водач на България в продължение на 35 години, домакинства на съветския ръководител Леонид Брежнев в ловна резиденция в България. Началото на 1970-те години.

Снимката е уникална - събития от този род никога не се огласяваха в медиите по това време, и съответно не се съхраняваха никакви документи за тях. Обслужващият персонал беше задължен под клетва да пази тайна, което обяснява израженията на лицата на заден план!

Члновете на висшата комунистическа номенклатура често бяха запалени ловци. Някои обясняват това с опита им да подражават ревностно на бившата управляваща класа, свалена, а в много случаи, и унищожена от тях, или "ликвидирана" на езика на номенклатурата.

Личен архив