Оцелели от Лагерите

Оцелели от лагери на комунистическия режим в този фрагмент от  документален филм от 1991.

Oт 1944 до 1953 около 12 хиляди мъже и жени преминават през тези лагери в България, и още 5 хиляди от 1956 до 1962.

Само в Дунавския лагер край Белене се счита, че през 1952 са били държани 7 хиляди души. Друг източник оценява, че за този период в България е имало общо 187 хиляди политически затворници, 'Черната книга на комунизма: Престъпления, Терор, Репресии', Париж 1997.

Със съдействието на режисьора, Атанас Киряков, 1991.