Български рози 1906

Производство на розово масло – България 1906

Дистилацията и извличането на розово масло е пренесено на Балканите от Персия и Индия и усъвършенствано по време на Османската империя. По българските земи производството на розово масло започва още през 17-ти век. То носи богатство на отделни търговци, които изнасят маслото като съставка за парфюми, главно във Франция, но също и в Англия. 

Брането на плода става на ръка призори и дистилацията се извършва още същия ден. Поради трудоемкото производство цената на розовото масло е постоянно висока.

По времето, когато са правени тези фотографии, младата българска държава се опитва да се освободи от монопола на арменските търговци на розово масло, предоставен от османската администрация за този район. Новите български власти насърчават възможностите на български търговци да продават ценната стока.

Производството и търговията с розово масло бяха национализирани от комунистическото правителство през 1947 година.

Снимките са от официалното българско издание за Изложението на Балканските държави, Ърлс Корт, Лондон 1907.