България 1950

Кинопреглед за строителството на Димитровград и за посещението там на новоназначения български министър-председател Вълко Червенков.

Димитровград беше построен край река Марица от 1947 до 1949 с използване на принудителен труд и мобилизиране на населението от различни части на страната.

При изграждането му бяха сляти няколко села от района. Проектът имаше за цел да бъде модел за комунистическо градоустройство при създаването на един съвременен промишлен център.