Ангел Тошев - 700 Дни

Ангел Тошев от София прекара 700 дни като наборник в казармата през 1980-те години, както и всички връстници от неговото поколение. Той нямаше възможност да избира дали да служи или не, и си спомня за тези години със смесени чувства - като чудат, понякога забавен, но често и зловещ опит.