Преспа

Преспанското езеро - район с удивителна природна красота и безжалостна политика.

След няколко кампании на етническо прочистване и други от обратите на ХХ век: балканските войни, 1920-те години, гръцката Гражданска война от 1947-49, славяноговорящото население - българи и македонци - почти напълно изчезна от Северна Гърция. Домовете им са все още там в призрачни, обезлюдени села, историите на оцелелите в отдалечени и откъснати райони все още неразказани, етническата им принадлежност съхранена.

Последната вълна от бежанци в района беше през 1947-49. Близо 30 хиляди деца от територии, контролирани от партизани на комунистическите сили на север бяха насилствено отведени в страни от Източния Блок, включително Съветския съюз, до Средна Азия. Други бяха изпратени за осиновяване в Америка, всички те жертви на един от първите конфликти на Студената война. Завръщането на славянскоговорящи бежанци в Гурция е изключително бавно и болезнено, реално няма случаи на възстановяне на конфискувано от гръцките власти имущество след 1949.

Prespa 001
Prespa 002
Prespa 003
Prespa 004
Prespa 005
Prespa 006
Prespa 007
Prespa 008
Prespa 009
Prespa 010
Prespa 011
Prespa 012
Prespa 013
Prespa 014
Prespa 015
Prespa 016
Prespa 017
Prespa 018
Prespa 019
Prespa 020
Prespa 021
Prespa 022
Prespa 024
Prespa 023
Prespa 025
Prespa 026
Prespa 027
Prespa 028

Tags: Cold War, Yugoslavia, Jugoslavija, Tito, Stalin, Prespa, Macedonia, Преспа , Macedoine , Albania, Shqipëri, Greece, Ελλάδα, Πρέσπα, Македонија, Македония, Μακεδονία, Тито, Сталин, Agios Achillios