Студентите искат свобода 1989

14 декември 1989. Студенти в София призовават за отмяна на Член Първи от Конституцията на страната. Това би означавало край на ръководната роля на комунистическата партия в цялото общество.

Политическата класа на страната - както комунистите, така и сътрудничещите с тях дисиденти - са шокирани, те наричат студентите екстремисти.

Това е началото на края на 45-годишното комунистическо управление на България.

От филма Студенти, 1990.

Режисьор Атанас Киряков.

Оператор Ванцети Радев.