MyCentury.tv 2018

Galina_Dunov

Благодарим на всички за подкрепата на този проект - Вашите истории и снимки от 20-век. Ето нещо ново, което скоро ще бъде на сайта. Заедно с още нови споделени разкази за историята, любителски филми от България и съседните й страни от миналия век.

Вашата помощ ни е нужна. Ако желаете да узнаете как можете да помогнете, пишете тук или на editor@mycentury.tv,