Московски Опит

Българските комунисти следваха точно съветския модел във всички сфери, както в теорията, така и в практиката. Усилията им да копират ритуалите, символиката, жестовете на своите съветски учители бяха често впечатляващи.

Официално, Партийният конгрес трябваше да избира Централен Комитет, който от своя страна да избере лидера, Генералния Секретар. В Съветския Съюз от времето на Сталин, обаче, този модел беше променен: Генералният Секретар определяше състава на Политбюро и Централния Комитет.

Под ръководството на Тодор Живков, комунистическа България никога не се отклоняваше от този модел. През 1951 той стана член на Политбюро, а през 1954 година, Първи Секретар на ЦК. Тук виждаме Тодор Живков да се ръкува, в най-добрата съветска традиция, с най-големите си вернопоклонници, '11-те мъдреци' от Политбюро и с други членове на ЦК на партията.