Германия в България 1942

Германия открива в нацистки стил в София свое Индустриално изложение в присъствието на министър-председателя проф. Богдан Филов, 1942.