Петъчна телевизия за България

Помните ли този часовник? Осем вечерта в България, Программа Время, новините на Централната Съветска телевизия, пряко от Москва. С патоса на Игор Кирилов. Дълги години без превод, и единствена програма в петък, преди Българската Телевизия да открие втория си канал през 1974.

Тодор Живков отбелязва по време на посещението на тогавашния съветски премиер Никита Хрушчов в София през май 1962: 'Нашият политически часовник е сверен до секунда със съветския. Нашият часовник върви по московско време. Това е въпрос на голяма гордост за целия български народ', вестник Работническо дело 28 май 1962.