Човек на пустинята 1984

Photo Dimitar Deynov, Archive BTA

 

Димитър Дейнов работи в Българската Телеграфна Агенция от 1967 година. През 1984 той придружава Тодор Живков в Либия.

Димитър Дейнов - От едно посещение на Живков в Либия е и снимката върху килима в пустинята. Цялото посещение за мен бе осеяно с изненади. Рано сутринта имаше среща в палатката на Муамар Кадафи, отидохме там и снимахме, каквото можеше да се снима. Продължихме през пустинята. В един момент колоната от коли изненадващо спря. Аз грабнах чантата и видях, че охраната на Кадафи разпъва един килим. Така в този момент те бяха седнали да обсъждат важни въпроси, инициативата дошла от Кадафи, и така, на земята, насред нищото водеха преговори. Кадафи обичаше да парадира с това, че е 'човек на пустинята.'

Вляво зад Живков е Петър Младенов, външен министър на комунистическа България в продължение на 18 години. Поел властта след свалянето на Тодор Живков през ноември 1989. Последен вдясно е седнал Здравко Велев, тогава Арабист №1 на страната, и винаги до Живков по време на срещи, свързани с Арабския свят.

Inna Veleva

Friday, 29 August 2014 10:05
Thank you for uploading this picture. The man on the right, Zdravko Velev, is my father. I was really thrilled by the sight of this historic photograph.