Брутална Реформа 1947

Този пропаганден кинопреглед представя колективизацията на земята в България като едва ли не ведър и спонтанен процес. Всъщност тя беше брутално и методично планирана.

След като земеделският лидер Никола Петков беше отстранен от политическия процес и екзекутиран, през 1947 комунистическият режим бързо се насочи към селото. Селските стопанства бяха колективизирани и всякакви опити за селски бунтове сломени. Създадени бяха колективните земеделски стопанства, така наричаните ТКЗС. 

Епизод от документалния филм Лагерите.
Режисьор Атанас Киряков, 1991.