Ромите, строители на социализма?

Днешните български роми са все още маргинализирани и изостават значително от останалите българи по отношение на образованието и социалния статус. Но по времето на комунизма те бяха представяни като граждани, които рамо до рамо с останалите изграждат светлото социалистическо бъдеще. А каква беше реалността?

По проекта ни ДЕЗИНФО