Неохотен нацистки съюзюник?

България е част от групата на страните от Оста през Втората световна война. Според разпространени сега мнения българското правителство е било принудено да влезе в този съюз, то е било "неохотен" или "своенравен"нацистки съюзник. Но така ли е било наистина?

По проекта ни ДЕЗИНФО