Границата на България до 1989

Незаконното преминаване на границите на България по време на комунизма беше изпълнено с опасности. Все още няма точни данни за това колко българи и други източноевропейци са загубили живота си, опитвайки се да направят това. Но според комунистите, тази граница е била защитно съоръжение, което е трябвало да пази от диверсанти, от проникване отвън. Как се е появил този мит?

По проекта ни ДЕЗИНФО